รันพันทาง 
 RunPanTaang 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ บึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

ที่ผ่านมาสุนัขจรจัดถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมที่สร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คุ้ยขยะสกปรกเรี่ยราด ขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสุนัขจรจัดและสุนัขที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้ ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย บาดเจ็บจากชีวิตที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ต้นเหตุเกิดจากการถูกทอดทิ้ง

ปัญหาสุนัขจรจัดจึงเป็นปัญหาของคนทุกคนและนับวันจะเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลรับผิดชอบ ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ทำอย่างไรเราจะลดปัญหาการทอดทิ้งสุนัข หรือทำอย่างไรที่จะให้สุนัขที่เลี้ยงมีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือทำอย่างไรสุนัขที่ถูกทอดทิ้งจะไม่เป็นปัญหาของสังคม จึงได้จัดทำสถานที่กักกันสุนัขจรจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขมีที่พักพิง ไม่กลายเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขเร่ร่อน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการคุมกำเนิดด้วยการทำหมัน เป็นการป้องกันไม่ให้สุนัขให้กำเนิดลูกได้อย่างถาวร ทำให้ปริมาณของลูกสุนัขจรจัดลดลง ซึ่งต่อมาจะส่งผลให้จำนวนสุนัขจรจัดลดลงได้ และ สามารถหาบ้านใหม่ให้กับสุนัข โดยการคัดเลือกสุนัขที่มีความเหมาะสม ในด้านนิสัยและพฤติกรรมที่ดี ให้กับผู้ที่มีความพร้อม ในการที่จะขอรับสุนัขไปอุปการะ ช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัด

"ความร่วมมือของทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นพลังอันไร้ขอบเขต เพราะเมื่อไหร่ที่เราทุกคนคิดว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาของทุกคนแล้ว เราก็จะรวมพลังร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไป สุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก็จะค่อย ๆ หมดไปได้ในที่สุด"

เสื้อที่ระลึก

ไซส์เสื้อ

เหรียญที่ระลึก

©2018 by รันพันทาง. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now